شماره سوم مجله آفاق اشراق منتشر شد:

شماره سوم مجله آفاق اشراق منتشر شد به اطلاع می رساند که شماره سوم مجله آفاق اشراق (دو فصلنامه فلسفی و ادبی) به زودی در سایت منتشر می شود. فهرست مقالات و مطالب شماره سوم بدین قرار است: 1- نقدی بر آراء دیمیتری گوتاس پیرامون حکمت مشرقیه بر پایه قواعد حکمت اشراق: دکتر زهرا زارع […]

شماره دوم مجله آفاق اشراق منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ، «شرح احوال و معرفی آثار موید جندی» از محمد سوری، «تحلیل انگیزه ها و عوامل روانی عطار از سرودن اشعار» از مهدی محبتی، «حیات 900 ساله قصیده مرآت الصفای خاقانی» از سید رضا باقریان موحد و «زندگی در شعر: اولین غزل حافظ» از جولی اسکات میثمی با ترجمه […]

شماره دوم آفاق اشراق به زودی منتشر می شود

شماره دوم مجله آفاق اشراق به زودی منتشر می شود. در این شماره نه مقاله از استادان و پژوهشگران برجسته و نام آشنای حوزه های ادبیات و فلسفه منتشر می شود عناوین مقالات منتشر شده در شماره دوم مجله به شرح زیر است: 🔹 شرح احوال و معرفی آثار موید جندی، دکتر محمد سوری 🔹 […]