شماره سوم مجله آفاق اشراق منتشر شد:

شماره سوم مجله آفاق اشراق منتشر شد به اطلاع می رساند که شماره سوم مجله آفاق اشراق (دو فصلنامه فلسفی و ادبی) به زودی در سایت منتشر می شود. فهرست مقالات و مطالب شماره سوم بدین قرار است: 1-...

انتشار نسخه الکترونیک مجله آفاق اشراق: در فیدیبو

نسخه الکترونیک شماره دوم‌ مجله آفاق اشراق در فیدیبو منتشر شد

شماره دوم مجله آفاق اشراق منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ، «شرح احوال و معرفی آثار موید جندی» از محمد سوری، «تحلیل انگیزه ها و عوامل روانی عطار از سرودن اشعار» از مهدی محبتی، «حیات 900 ساله قصیده مرآت الصفای خاقانی» از سید...

صاحب امتیاز،

مدیر مسئول و سردبیر:

حسن اسدی تبریزی

 

•••

دوره انتشار: دو فصلنامه

آخرین اخبار